İSMMMO Akademi, İSMMMO bünyesinde faaliyet gösteren bilimsel, idari ve mali özerkliği olan bir kuruluştur. İSMMMO Akademisi Başkanı İSMMMO Yönetim Kurulu Başkanıdır.

İSMMMO Akademi olarak amacımız, Hile Denetimi ve Adli Muhasebe, İç Denetim, Şirket Değer Tespiti, Bütçe ve Raporlama, Yabancı Şirketlerde Muhasebe Uzmanlığı ve Kredi Derecelendirme gibi çeşitli alanlarda eğitim programları sunmaktır.

Bu uzmanlık programlarının amacı 3568 Sayılı Yasaya göre unvan almış; Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin, meslek öncesin ve meslek içi eğitim ve geliştirmlerini sağlamaktır. Diğer amacı ise muhasebe ve mali işler alanında ilgili kurum ve kuruluşların hazırlayacakları eğitim planlarının ve araştırma projelerinin yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olabilmektir.