EĞİTİMLERİMİZ
PROGRAM ADIPROGRAM TARİHİ
Kobiler İçin Etkin İç Kontrol Sistemi Uygulaması 17-18 Ağustos 2017
Gayrimenkul Değerleme Programı 22-23 Mayıs 2017
Gayrimenkul İltilaflarında Arabuluculuk Eğitimi 04 Mayıs 2017
İşletme Bütçeleri ve Kontrol Teknikleri Eğitimi Mayıs 2017
Şirket Değerleme Eğitimi Mayıs 2017
Şirket Satın Alma ve Birleşmeleri Eğitimi Mayıs 2017
Uygulamalı Türkiye Finansal Raporlama Standartları Eğitimi Mayıs 2017
Limited ve Anonim Şirketlerde Kar Dağıtımı Eğitimi Temmuz 2017
Şirketlerde Tasfiye, Birleşme, Devir, Nev'i Değiştirme, Bölünme ve Hisse Değiştirme Eğitimi Temmuz 2017
VUK-UFRS Farkı Eğitimi Eylül 2017
İş Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları Eğitimi Temmuz 2017
İflas Erteleme Davalarında Borca Batıklık Bilançosu ve İyileştirme Projesinin Hazırlanması Eğitimi Ekim 2017
İş Hukukunda Bilirkişilik Eğitim Programı Ağustos 2017
İnşaat Muhasebesi Eğitimi Ağustos 2017
Uygulamalı Bilirkişilik Eğitimi Mayıs 2017
Veri Raporlama Analizi Eğitimi Ağustos 2017
Vergi İncelemesinde Usul ve Esaslar ve Vergi Uyuşmazlıklarının Dava Yoluyla Çözümü Eğitimi Ağustos 2017
Kredi Derecelendirme ve Skorlama Eğitimi 13-14 Temmuz 2017
Bilanço Okuma Teknikleri ve Makyajlanmış Bilançoların Tespiti Eğitimi 14-15 Eylül 2017