EĞİTİMLERİMİZ
PROGRAM ADIPROGRAM TARİHİ
Kobiler İçin Etkin İç Kontrol Sistemi Uygulaması 20-21 Nisan 2017
Gayrimenkul Değerleme Programı 1-2 Nisan 2017
Gayrimenkul İltilaflarında Arabuluculuk Eğitimi 29 Mart 2017
Site Yöneticiliği Sertifika Programı 03-11 Nisan 2017
İşletme Bütçeleri ve Kontrol Teknikleri Eğitimi 17 Mart 2017
Şirket Değerleme Eğitimi 23-24 Şubat 2017
Kalkınma Ajansları ve AB Programlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi (PCM ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi 17 Mart 2017
Şirket Satın Alma ve Birleşmeleri Eğitimi 17 Mart 2017
Uygulamaları Türkiye Finansal Raporlama Standartları Eğitimi 17 Mart 2017
Limited ve Anonim Şirketlerde Kar Dağıtımı Eğitimi 17 Mart 2017
Şirketlerde Tasfiye, Birleşme, Devir, Nev'i Değiştirme, Bölünme ve Hisse Değiştirme Eğitimi 17 Mart 2017
VUK-UFRS Farkı Eğitimi 17 Mart 2017
İş Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları Eğitimi 17 Mart 2017
İflas Erteleme Davalarında Borca Batıklık Bilançosu ve İyileştirme Projesinin Hazırlanması Eğitimi 30-31 Mart 2017
İş Hukukunda Bilirkişilik Eğitim Programı 8-9-10 Şubat 2017
İnşaat Muhasebesi Eğitimi 25-26 Mart 2017
Uygulamalı Bilirkişilik Eğitimi 30-31 Mart 2017
E-Defter,E-Fatura ve E-Denetim Eğitimi 7-8-9 Şubat 2017
Veri Raporlama Analizi Eğitimi 23-24 Mart 2017
Vergi İncelemesinde Usul ve Esaslar ve Vergi Uyuşmazlıklarının Dava Yoluyla Çözümü Eğitimi 25-26 Şubat 2017
Kredi Derecelendirme ve Skorlama Eğitimi 30-31 Mart 2017
Bilanço Okuma Teknikleri ve Makyajlanmış Bilançoların Tespiti Eğitimi 23-24 Mart 2017